Domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod JUREK SJV 6 slouží k čištění odpadních vod z rodinného domu. Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v plastové nádrži - biologickém reaktoru. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny přes stávající kanalizaci do vod podzemních. Nádrž s čistírenskou technologií je zapuštěna do terénu. Proces čištění probíhá autoregulačně v jedné nádrži bez nutnosti zasahování obsluhy do jeho provozu. Čistírna odpadních vod automaticky reaguje na změny průtoku a koncentrace znečištění odpadní vody v průběhu dne.