Rekonstrukce střechy

Provedená rekonstrukce střechy bytového domu střešní PVC fólií včetně zasypání střechy kačírkem.