Střecha Hornického muzea

Perkmistrovský dům v Rudolfově prošel celkovou rekonstrukcí. Došlo i na obnovu střechy, kdy se opravovaly některé prvky krovu, provádělo se laťování a starou střešní krytinu nahradily nové tašky typu bobrovka od firmy Tonadch. V objektu nyní sídlí Hornické muzeum.Celková rekonstrukce střechy se uskutečnila od dubna do června loňského roku. Podle slov zástupce realizátora stavby Jana Slámy z firmy HOPI S+S byla oprava značně náročná zvláště kvůli výměně a opravě poškozených částí krovu. Některé z nich byly postupně měněny a další ze statického důvodu zpevňovány příložkami z fošen. Samotná rekonstrukce střešního pláště spočívala ve výměně dožitých tašek typu bobrovka za nové tašky stejného typu od firmy Tonadch.