Články - Legislativa

Vyřízení stavebního povolení bez starostí

Vyřízení stavebního povolení bez starostí? Jde to!   Náročnost formalit okolo vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby bývá často mytická. Bez nadsázky se ovšem mus…

Projekt osazení domu na pozemek

Projekt osazení domu na pozemek   Pokud už máte koupený pozemek, vybraný projekt domu a do něj zapracované individuální úpravy, je na řadě zpracování projektu osazení domu na pozemek. Tento dokument říká…

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů pro oblast územního plánování a stavebního řádu (v platném znění):  Zákon č. 1832006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavebn…