Články

Stínění pasivního domu

Pasivním domům hrozí v létě přehřívání, které dokáže velmi znepříjemnit život. Největší plocha oken pasivních domů je situována na jih, případně na jihovýchod nebo jihozápad, nejmen…

Vytápění a chlazení pasivního domu

České domácnosti spotřebují na vytápění domů a bytů až 70 % veškeré energie. U pasivního domu se tyto náklady výrazně snižují. Pasivní domy zajišťují příjemné vnitřní prostřed…

Kvalitní vzduch v domě

Kvalitní vzduch je všeobecný faktor, který přispívá našemu zdraví a pohodě. Potenciální zdroje znečistění vzduchu číhají skoro v každé místnosti našeho domu. Pokud žijeme v domě…

Co je pasivní dům?

Lidé se občas nesprávně domnívají, že pasivní dům je příliš složitý, nákladný a technicky velmi náročný, ale ve skutečnosti je jeho koncepce jednoduchá. Termín pasivní dům se použív…

Hrubá stavba

Základním stavebním počinem rodinného domu je hrubá stavba. Začínáme se zemními pracemi, na které si můžeme najmout specializovanou firmu, v případě že nemáme stavbu tzv. na klíč. Následně musíme prov…

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů pro oblast územního plánování a stavebního řádu (v platném znění):  Zákon č. 1832006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavebn…

Rozvody a instalace

Při rozvaze, plánování rozvodů a instalací, je nutné věnovat tomuto tématu velkou pozornost. Na základě tohoto rozmístění určujeme podobu budoucího interiéru a jeho zařízení. Doporučujeme průběžně nahlí…

Dokončení stavby

V tomto článku uvádíme stručný výpis základních kroků po dokončení stavby a předání stavby do užívání, které je nutné si pohlídat. K první fázi patří účast na…

Zahrada

Nedílnou součástí rodinného domu je okolní prostranství a zahrada. Tento prostor by se měl pečlivě připravit, naplánovat a rozkreslit, aby po realizaci splnil vaše očekávání pro odpočinek a relaxaci. V každém př…

Příprava stavby

V první řadě je potřeba najít vhodný pozemek k realizaci vlastní stavby, o kterém máme pohromadě všechny nutné informace, a není zatížen nějakými nevhodnými problémy. Je nutné udělat základn…